BARDZO SZYBKO! KUP TEN NIESAMOWITY MOTYW JUŻ TERAZ DLA SUKCESU TWOJEGO BIZNESU!

Polityka prywatności

 1. Wprowadzenie
  1.1 
  Zobowiązujemy się do ochrony prywatności odwiedzających naszą stronę internetową, usługi
  użytkowników, klientów indywidualnych i personel klienta.
  1.2 Niniejsza polityka ma zastosowanie, gdy działamy jako administrator danych w odniesieniu do:
  dane osobowe takich osób; innymi słowy, gdzie określamy
  cele i sposoby przetwarzania tych danych osobowych.
  1.3 Nasza strona internetowa zawiera mechanizmy kontroli prywatności, które wpływają na sposób przetwarzania
  Twoje dane osobowe. Korzystając z opcji kontroli prywatności, możesz określić, czy
  chcesz otrzymywać bezpośrednie komunikaty marketingowe i ograniczyć je
  gromadzenie, udostępnianie i publikowanie Twoich danych osobowych. Możesz uzyskać dostęp do
  kontroli prywatności za pośrednictwem ustawień konta.
  1.4 Na naszej stronie używamy plików cookie. O ile te pliki cookie nie są ściśle
  niezbędne do świadczenia naszej strony internetowej i usług, poprosimy Cię o
  wyrazić zgodę na używanie przez nas plików cookie podczas pierwszej wizyty na naszej stronie internetowej.
  1.5 W niniejszej polityce określenia „my”, „nas” i „nasz” odnoszą się do burchda.net. Więcej informacji o nas znajdziesz w dziale
  14.
 2. Dane osobowe, które zbieramy
  2.1
   W tej sekcji 2 określiliśmy ogólne kategorie danych osobowych, które:
  przetwarzamy, a w przypadku danych osobowych, których nie pozyskaliśmy bezpośrednio
  od Ciebie, informacje o źródle i konkretnych kategoriach tych danych.
  2.2 Możemy przetwarzać dane umożliwiające nam kontakt z Tobą („dane kontaktowe”).
  Dane kontaktowe mogą obejmować imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu,
  adres pocztowy i/lub identyfikatory kont w mediach społecznościowych. Źródło
  dane kontaktowe to Ty i/lub Twój pracodawca. Jeśli logujesz się do naszej witryny za pomocą
  konto w mediach społecznościowych, elementy danych kontaktowych pozyskamy z
  odpowiedni dostawca konta w mediach społecznościowych.
  2.3 Możemy przetwarzać dane konta użytkownika witryny („dane konta”). ten
  dane konta mogą obejmować identyfikator konta, imię i nazwisko, adres e-mail,
  nazwa firmy, daty utworzenia i modyfikacji konta, ustawienia strony internetowej i
  preferencje marketingowe. Jeśli logujesz się do naszej witryny za pomocą mediów społecznościowych
  konto, pozyskamy elementy danych konta z odpowiedniego portalu społecznościowego
  dostawca kont medialnych.
  2.4 Możemy przetwarzać informacje dotyczące transakcji, w tym zakupów
  towary i/lub usługi, które zawierasz z nami i/lub za pośrednictwem naszej strony internetowej
  ("Data transakcji"). Dane transakcji mogą obejmować Twoje imię i nazwisko, Twoje
  dane kontaktowe, dane karty płatniczej (lub inne dane dotyczące płatności) oraz
  szczegóły transakcji. Źródłem danych transakcyjnych jesteś Ty i/lub nasz
  dostawca usług płatniczych.
  2.5 Możemy przetwarzać informacje zawarte w jakiejkolwiek komunikacji lub związane z nią
  które do nas wysyłasz lub które my wysyłamy do Ciebie („dane komunikacyjne”). ten
  dane komunikacyjne mogą obejmować treść komunikacji i metadane
  związane z komunikacją. Nasza strona internetowa wygeneruje metadane
  związane z komunikacją dokonywaną za pomocą formularzy kontaktowych serwisu.
  2.6 Możemy przetwarzać dane dotyczące korzystania z naszej strony internetowej i usług („użytkowanie
  dane"). Dane dotyczące użytkowania mogą obejmować Twój adres IP, lokalizację geograficzną,
  typ i wersja przeglądarki, system operacyjny, źródło odesłania, długość wizyty,
  odsłon strony i ścieżki nawigacji w serwisie, a także informacje o
  czas, częstotliwość i schemat korzystania z usług. Źródło użycia
  dane to nasz analityczny system śledzenia.
 3. Cele przetwarzania i podstawy prawne
  3.1
   W niniejszej Sekcji 3 określiliśmy cele, dla których możemy przetwarzać
  dane osobowe i podstawy prawne przetwarzania.
  3.2 Operacje – Twoje dane osobowe możemy przetwarzać w celach:
  obsługi naszej strony internetowej, przetwarzania i realizacji zamówień, dostarczania naszych
  usługi, dostarczanie naszych towarów, generowanie faktur, rachunków i innej dokumentacji związanej z płatnościami oraz kontrola kredytowa. Podstawa prawna tego przetwarzania
  jest nasz prawnie uzasadniony interes, a mianowicie prawidłowe administrowanie naszą stroną internetową,
  usług i biznesu.
  3.3 Publikacje – możemy przetwarzać dane konta w celu publikacji
  takie dane na naszej stronie internetowej i w innych miejscach za pośrednictwem naszych usług zgodnie z
  z twoimi wyraźnymi instrukcjami. Podstawą prawną tego przetwarzania jest zgoda.
  3.4 Relacje i komunikacja – możemy przetwarzać dane kontaktowe,
  dane konta, dane transakcji i/lub dane komunikacyjne do celów
  zarządzania naszymi relacjami, komunikowania się z Tobą (z wyłączeniem
  komunikowanie się w celach marketingu bezpośredniego) za pośrednictwem poczty elektronicznej, sms, poczty,
  telefon, świadczenie usług wsparcia i rozpatrywanie reklamacji. Podstawa prawna
  przetwarzanie to jest naszym uzasadnionym interesem, a mianowicie komunikacja z
  odwiedzający naszą stronę internetową, użytkownicy usług, klienci indywidualni i klienci
  personel, utrzymywanie relacji i właściwe administrowanie
  nasza strona internetowa, usługi i biznes.
  3.5 Marketing bezpośredni – możemy przetwarzać dane kontaktowe, dane konta i/lub
  dane transakcyjne na potrzeby tworzenia, targetowania i wysyłania direct
  komunikacja marketingowa przez e-mail, sms, poczta i nawiązanie kontaktu przez
  telefon w celach marketingowych. Podstawa prawna tego przetwarzania
  jest zgoda.
  3.6 Badania i analizy – możemy przetwarzać dane dotyczące użytkowania i/lub transakcji
  dane do celów badania i analizy korzystania z naszej strony internetowej oraz
  usług, a także badanie i analizowanie innych interakcji z naszymi
  biznes. Podstawą prawną tego przetwarzania jest zgoda.
  3.7 Prowadzenie ewidencji – możemy przetwarzać Twoje dane osobowe w celach:
  tworzenie i utrzymywanie naszych baz danych, kopie zapasowe naszych baz danych oraz
  nasza dokumentacja biznesowa ogólnie. Podstawą prawną tego przetwarzania jest nasza
  uzasadnione interesy, a mianowicie zapewnienie, że mamy dostęp do wszystkich
  informacje, których potrzebujemy do prawidłowego i efektywnego prowadzenia naszej działalności w
  zgodnie z niniejszą polityką.
  3.8 Bezpieczeństwo – Twoje dane osobowe możemy przetwarzać w celach bezpieczeństwa
  oraz zapobieganie oszustwom i innej działalności przestępczej. Podstawa prawna tego
  przetwarzanie jest naszym prawnie uzasadnionym interesem, a mianowicie ochroną naszej strony internetowej,
  usług i biznesu oraz ochrony innych.
  3.9 Ubezpieczenia i zarządzanie ryzykiem – Możemy przetwarzać Twoje dane osobowe
  w razie potrzeby w celu uzyskania lub utrzymania ubezpieczenia
  pokrycie, zarządzanie ryzykiem i/lub uzyskanie profesjonalnej porady. Prawny
  podstawą tego przetwarzania są nasze prawnie uzasadnione interesy, a mianowicie właściwe
  ochronę naszego biznesu przed ryzykiem.
  3.10 Roszczenia prawne – Możemy przetwarzać Twoje dane osobowe, jeśli jest to konieczne do
  ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń prawnych, czy to w sądzie
  w postępowaniu administracyjnym lub pozasądowym. Podstawa prawna
  przetwarzanie to jest naszym uzasadnionym interesem, a mianowicie ochrona i
  dochodzenie naszych praw, Twoich praw i praw innych osób.
  3.11 Zgodność z prawem i żywotne interesy – Możemy również przetwarzać Twoje dane osobowe
  dane, których przetwarzanie jest niezbędne do zapewnienia zgodności z prawem
  obowiązek, któremu podlegamy lub w celu ochrony Twoich żywotnych interesów lub
  żywotne interesy innej osoby fizycznej.
 4. Udostępnianie danych osobowych innym osobom
  4.1
   Możemy ujawnić Twoje dane osobowe naszym spedytorom i partnerom wysyłkowym
  o ile jest to uzasadnione w celu uzyskania lub utrzymania
  sprawne dostawy towarów.
  4.2 Twoje dane osobowe przechowywane w bazie danych naszego serwisu będą przechowywane na serwerach
  naszych dostawców usług hostingowych.
  4.3 Transakcje finansowe związane z naszą stroną internetową i usługami mogą być obsługiwane przez
  nasi dostawcy usług płatniczych, PayPal, 2Checkout. Podzielimy się transakcją
  dane z naszymi dostawcami usług płatniczych tylko w zakresie niezbędnym do
  celów przetwarzania Twoich płatności, zwrotu takich płatności i transakcji
  ze skargami i zapytaniami dotyczącymi takich płatności i zwrotów. Możesz
  znaleźć informacje o polityce prywatności dostawców usług płatniczych oraz
  praktyki na https://www.paypal.com/uk/webapps/mpp/ua/useragreementfull https://www.2checkout.com/legal/terms/.
  4.4 Oprócz konkretnych ujawnień danych osobowych określonych w niniejszej Sekcji
  5, możemy ujawnić Twoje dane osobowe, jeżeli takie ujawnienie jest niezbędne do
  wypełnienia obowiązku prawnego, któremu podlegamy, lub w celu:
  chronić Twoje żywotne interesy lub żywotne interesy innej osoby fizycznej. My
  może również ujawnić Twoje dane osobowe, jeśli takie ujawnienie jest konieczne do:
  ustalanie, wykonywanie lub obrona roszczeń prawnych, zarówno w sądzie,
  w postępowaniu administracyjnym lub pozasądowym.
 5. Międzynarodowe przekazywanie twoich danych osobowych
  5.1
   W tej sekcji 5 podajemy informacje o okolicznościach, w których
  Twoje dane osobowe mogą być przekazywane do państwa trzeciego w Wielkiej Brytanii i/lub UE
  prawo ochrony danych.
  5.2 Obiekty hostingowe naszej strony internetowej znajdują się w UE. Kompetentne dane
  organy ochrony stwierdziły adekwatność w odniesieniu do:
  przepisy dotyczące ochrony danych w każdym z krajów UE.
  5.3 Przyjmujesz do wiadomości, że dane osobowe, które przesyłasz do publikacji za pośrednictwem
  nasza strona internetowa lub usługi mogą być dostępne za pośrednictwem Internetu na całym świecie.
  Nie możemy zapobiec wykorzystaniu (lub nadużyciu) takich danych osobowych przez inne osoby.
 6. Zatrzymywanie i usuwanie danych osobowych
  6.1
   Ta sekcja 6 określa nasze zasady i procedury dotyczące przechowywania danych, które:
  zaprojektowany, aby pomóc zapewnić, że przestrzegamy naszych zobowiązań prawnych w związku
  do przechowywania i usuwania danych osobowych.
  6.2 Dane osobowe, które przetwarzamy w dowolnym celu lub celach, nie będą przechowywane
  dłużej niż jest to konieczne do tego celu lub tych celów.
  6.3 Zachowamy Twoje dane osobowe w następujący sposób:
  (A) dane kontaktowe będą przechowywane przez co najmniej 1 rok po tym okresie
  datę ostatniego kontaktu między Tobą a nami, a przez
  maksymalny okres 3 lat od tej daty;
  (B) dane konta będą przechowywane przez co najmniej 1 rok po tym okresie
  datę zamknięcia odpowiedniego konta i na maksymalny okres
  3 lata po tej dacie;
  (C) dane transakcyjne będą przechowywane przez okres minimum 1 roku
  po dacie transakcji, a maksymalnie przez okres 3
  lata po tej dacie;
  (D) dane komunikacyjne będą przechowywane przez okres minimum 1 roku
  po dacie komunikatu, o którym mowa, a przez
  maksymalny okres 3 lat od tej daty; oraz
  (E) dane dotyczące użytkowania będą przechowywane przez 1 rok od daty zebrania.
  6.4 Niezależnie od innych postanowień niniejszego punktu 6, możemy zatrzymać Państwa
  dane osobowe, gdy takie przechowywanie jest niezbędne do zapewnienia zgodności z prawem
  obowiązek, któremu podlegamy, lub w celu ochrony Twoich żywotnych interesów
  lub żywotne interesy innej osoby fizycznej.
 7. Twoje prawa
  7.1
   W tej sekcji 7 wymieniliśmy prawa, które masz w ramach danych
  prawo ochronne.
  7.2 Główne prawa wynikające z przepisów o ochronie danych to:
  (A) prawo dostępu – możesz poprosić o kopie swoich danych osobowych;
  (B) prawo do sprostowania – możesz poprosić nas o sprostowanie niedokładnych
  danych osobowych oraz do uzupełnienia niekompletnych danych osobowych;
  (C) prawo do usunięcia – możesz poprosić nas o usunięcie Twoich danych osobowych;
  (D) prawo do ograniczenia przetwarzania – możesz poprosić nas o ograniczenie
  przetwarzanie Twoich danych osobowych;
  (E) prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania – możesz sprzeciwić się przetwarzaniu
  Twoich danych osobowych;
  (fa) prawo do przenoszenia danych – możesz poprosić o przeniesienie Twoich
  dane osobowe do innej organizacji lub do Ciebie;
  (G) prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego – możesz
  złożyć skargę na przetwarzanie przez nas Twoich danych osobowych; oraz
  (H) prawo do cofnięcia zgody – w zakresie, w jakim podstawą prawną
  przetwarzanie przez nas Twoich danych osobowych to zgoda, możesz ją wycofać
  zgoda.
  7.3 Prawa te podlegają pewnym ograniczeniom i wyjątkom. Możesz się uczyć
  więcej o prawach osób, których dane dotyczą odwiedzający
  https://edpb.europa.eu/our-work-tools/general-guidance/gdpr-guidelinesrecommendations-best-practices_en and https://ico.org.uk/fororganisations/guide-to-data-protection/guide-to-the-general-data-protectionregulation-gdpr/individual-rights/.
  7.4 Możesz skorzystać ze swoich praw w odniesieniu do swoich danych osobowych poprzez:
  pisemne powiadomienie do nas, korzystając z danych kontaktowych podanych poniżej.
 8. O ciasteczkach
  8.1
   Cookie to plik zawierający identyfikator (ciąg liter i cyfr), który
  są wysyłane przez serwer WWW do przeglądarki internetowej i przechowywane przez przeglądarkę. ten
  identyfikator jest następnie wysyłany z powrotem do serwera za każdym razem, gdy przeglądarka żąda a
  strony z serwera.
  8.2 Pliki cookie mogą być „trwałymi” plikami cookie lub „sesyjnymi” plikami cookie: trwałymi
  plik cookie będzie przechowywany przez przeglądarkę internetową i pozostanie ważny do momentu jego ustawienia
  data wygaśnięcia, chyba że usunięta przez użytkownika przed upływem terminu wygaśnięcia; Sesja
  z drugiej strony plik cookie wygasa pod koniec sesji użytkownika, gdy
  przeglądarka internetowa jest zamknięta.
  8.3 Pliki cookie nie mogą zawierać żadnych informacji umożliwiających identyfikację użytkownika, ale
  dane osobowe, które przechowujemy o Tobie, mogą być powiązane z tymi informacjami
  przechowywane i uzyskiwane z plików cookies.
 9. Pliki cookie, których używamy
  9.1
   Używamy plików cookie do następujących celów:
  (A) uwierzytelnianie i status – używamy plików cookie, aby zidentyfikować Cię, kiedy
  odwiedzaj naszą stronę internetową i poruszaj się po naszej stronie internetowej, a także pomagaj nam
  określić, czy jesteś zalogowany na naszej stronie internetowej;
  (B) koszyk – używamy plików cookies, aby utrzymać stan Twoich zakupów
  koszyk podczas poruszania się po naszej stronie internetowej;
  (C) personalizacja – używamy plików cookies do przechowywania informacji o Twoim
  preferencje i personalizację naszej strony internetowej;
  (D) bezpieczeństwo – stosujemy pliki cookies jako element stosowanych środków bezpieczeństwa
  w celu ochrony kont użytkowników, w tym zapobiegania nieuczciwemu użyciu loginu
  dane uwierzytelniające oraz w celu ogólnej ochrony naszej strony internetowej i usług;
  (E) reklama – używamy plików cookies, aby pomóc nam w wyświetlaniu reklam, które
  będzie dla Ciebie odpowiedni;
  (fa) analiza – używamy plików cookie, aby pomóc nam przeanalizować korzystanie i
  wydajność naszej strony internetowej i usług; oraz
  (G) zgoda na pliki cookie – używamy plików cookie do przechowywania Twoich preferencji w związku
  do korzystania z plików cookie bardziej ogólnie.
 10. Pliki cookie używane przez naszych dostawców usług
  10.1
   Nasi usługodawcy używają plików cookie i te pliki cookie mogą być przechowywane na Twoim
  komputer podczas odwiedzania naszej strony internetowej.
  10.2 Korzystamy z Google Analytics. Google Analytics zbiera informacje o użytkowaniu
  naszej strony internetowej za pomocą plików cookie. Zebrane informacje są wykorzystywane do:
  tworzyć raporty dotyczące korzystania z naszej strony internetowej. Możesz dowiedzieć się więcej
  Wykorzystanie informacji przez Google podczas odwiedzania
  https://www.google.com/policies/privacy/partners/ and you can review
  Polityka prywatności Google pod adresem https://policies.google.com/privacy.
 11. Zarządzanie plikami cookie
  11.1
   Większość przeglądarek umożliwia odmowę akceptowania plików cookie i usuwanie plików cookie.
  Sposoby wykonania tego różnią się w zależności od przeglądarki i wersji
  wersja. Możesz jednak uzyskać aktualne informacje o blokowaniu i
  usuwanie plików cookie za pośrednictwem tych linków:
  (A) https://support.google.com/chrome/answer/95647 (Chrome);
  (B) https://support.mozilla.org/en-US/kb/enhanced-tracking-protectionfirefox-desktop (Firefox);
  (C) https://help.opera.com/en/latest/security-and-privacy/ (Opera);
  (D) https://support.microsoft.com/en-gb/help/17442/windows-internetexplorer-delete-manage-cookies (Internet Explorer);
  (E) https://support.apple.com/en-gb/guide/safari/manage-cookies-andwebsite-data-sfri11471/mac (Safari); and
  (fa) https://support.microsoft.com/en-gb/help/4468242/microsoft-edgebrowsing-data-and-privacy (Edge).
  11.2 Zablokowanie wszystkich plików cookie będzie miało negatywny wpływ na użyteczność wielu
  strony internetowe.
  11.3 Jeśli zablokujesz pliki cookie, nie będziesz mógł korzystać ze wszystkich funkcji naszego
  stronie internetowej.
 12. Poprawki
  12.1 Od czasu do czasu możemy aktualizować tę politykę, publikując nową wersję na
  nasza strona internetowa.
  12.2 Powinieneś od czasu do czasu sprawdzać tę stronę, aby upewnić się, że jesteś zadowolony z każdego
  zmiany w niniejszej polityce.
  12.3 O znaczących zmianach w niniejszej polityce możemy powiadomić Cię e-mailem

Czego szukasz?

Dołącz do naszej listy mailowej

Bądź na bieżąco! Comiesięczne porady, trasy i rabaty.

Twój koszyk